Služby

Žijeme v konzumnej spoločnosti. Spotreba je dôležitou súčasťou nášho každodenného života a spotrebováva značnú časť našich peňazí a nášho času.
Napriek tomu, pre niektorých termín spotrebiteľské vzdelávanie má negatívny podtext, že núti ľudí k vyššej spotrebe. Naopak  spotrebiteľské vzdelávanie je o podpore pochopení štruktúr a systémov v rámci trhu. Dôkazy nasvedčujú tomu, že mnohí dospelí nie sú si vedomí toho, ako ich jednotlivé spotrebiteľské návyky môžu mať vplyv na ekonomiku, životné prostredie a spoločnosť.

Naše služby:

 

Predaj odborných publikácií

obalka_knihy      obalka_knihy_2-218x300

Špecializujeme sa na vydávanie odborných publikácií zameraných predovšetkým na spotrebiteľské právo. Publikácie sa snažia prezentovať problematiku pútavo a jednoducho a nie len suchým jazykom paragrafov, ktorému bežný spotrebiteľ porozumie len s maximálnym sústredením.

 

 

 

 

 

Organizovanie odborných kurzov

obr
Ochrana spotrebiteľa je témou, ktorá je riešená ako v tuzemsku, tak predovšetkým na európskej úrovni. Európske smernice kladú dôraz na napĺňanie základných pilierov ochrany spotrebiteľa – teda na znalosti samotného spotrebiteľa. Má sa za to, že si dotyčný bude sám aktívne vyhľadávať informácie o svojich právach a súčasne bude dôsledne vyžadovať ich dodržiavanie. Ak si totiž spotrebitelia nie sú vedomí svojich práv, tak ich nevedia/nemôžu ich ani uplatniť. Organizujeme odborné kurzy v oblasti spotrebiteľského práva s akcentom na ochranu pred nekalými obchodnými praktikami, neprijateľnými zmluvnými podmienkami a ich súvislosť s povinnosťami podnikateľov. Taktiež prevádzkujeme e-learningové školiace stredisko. Našim cieľom je prispievať všeobecnou osvetovou činnosťou k zlepšeniu znalosti, informovanosti a všeobecnej orientácie bežných občanov na slovenskom spotrebiteľskom trhu.

 

Zasielanie newsletterov

vahy

Buďte o krok vpredu a využite možnosť zasielania najnovších informácií o dianí v spotrebiteľskom svete a to prostredníctvom newsletteru priamo do vašej emailovej schránky.

 

 

 

 

 

Komplexné posúdenie Vašej životnej situácie

  • rukapomáhame pri prevencii vzniku ťaživej životnej situácie a problémov so splácaním na strane spotrebiteľa,
  • podporujeme spotrebiteľa pri hľadaní a výbere takých riešení, ktoré mu umožnia čo najlepšie zvládnuť následky neschopnosti splácať dlhy,
  • pomáhame klientom znížiť negatívny dopad problémov so splácaním na ich finančnú stabilitu,
  • môžete sa na nás obrátiť v situácii, keď nie ste schopní splácať úvery alebo pôžičky a máte záujem o tejto skutočnosti informovať svojich veriteľov a dohodnúť sa s nimi pokiaľ možno na takom riešení situácie, ktoré nevyústi do súdneho procesu, exekúcie majetku či podania návrhu na osobný konkurz,
  • koordinujeme, podporujeme, asistujeme a vytvárame podmienky pre komunikáciu a spoluprácu medzi spotrebiteľmi, ich veriteľmi, súdmi a súdnymi exekútormi,
  • pomáhame spotrebiteľom nájsť taký návrh riešenia ich situácie, ktorý by mohol byť pre ich veriteľov prijateľný a pritom zachováva aspoň minimálnu finančnú stabilitu spotrebiteľa, spotrebiteľom pomáhame vhodne formulovať obsah písomností takým spôsobom, aby bol vecný a konkrétny.