O nás

Svetový deň spotrebiteľských práv sa oslavuje 15. marca každého roka – v deň výročia prejavu amerického prezidenta John F. Kennedyho z roku 1962, v ktorom deklaroval štyri základné práva spotrebiteľov:

  • právo na bezpečnosťshutterstock_289231268
  • právo byť informovaný
  • právo voľby
  • právo byť vypočutý.

O dve desaťročia neskôr, v roku 1980 boli pridané štyri ďalšie práva:

  • právo na uspokojenie základných potrieb
  • právo na odškodnenie
  • právo na vzdelávanie spotrebiteľov
  • právo na zdravé životné prostredie.

Týchto osem práv vytvorilo základ pre ďalšiu prácu spotrebiteľských organizácií  po celom svete.

Naším cieľom je vzdelávať a podporovať všetkých spotrebiteľov pri využívaní ich spotrebiteľských práv.