Členstvo

Staňte sa členmi Eduhouse klubu a využívajte naše služby za zvýhodnené ceny

Mesačný poplatok za členstvo v klube je 8,- Eur/mesiac.

Člen klubu môže využívať podľa vlastného výberu ceny poskytované klubom EduHouse za tieto zvýhodnené ceny:

  1. nákup odbornej publikácie Príručka spotrebiteľa I. za zvýhodnenú cenu 48,- Eur
  2. absolvovanie kurzu zameraného na ochranu spotrebiteľa za zvýhodnenú cenu 100,- Eur
  3. zasielanie informačných newsletterov z oblasti spotrebiteľského práva za zvýhodnenú cenu 8,- Eur/mesiac
  4. komplexné posúdenie finančnej situácie klienta vrátane doplnkových služieb so zľavou vo výške 5% z konečnej ceny služieb

 

V prípade zakúpenia akciových členstiev obdržíte:

• odbornú publikáciu podľa Vášho výberu vo zvýhodnenej cene 40,-Eur
• kurz zameraný na ochranu spotrebiteľa vo zvýhodnenej cene 40,- Eur
• kartu vernostného programu Sphere, ktorá Vám umožní využívať výhody poskytované partnerskými firmami po celú dobu platnosti karty
• komplexné posúdenie životnej situácie klienta vrátane doplnkových služieb so zľavou vo výške 15% z konečnej ceny služieb
• bezplatné členstvo v klube po dobu prvých 5 mesiacov

zakúpením základného členstva Štart  v cene 199,- Eur vrátane DPH

 

• odbornú publikáciu podľa Vášho výberu vo zvýhodnenej cene 40,-Eur,
• kurz zameraný na ochranu spotrebiteľa vo zvýhodnenej cene 40,- Eur
• kartu vernostného programu Sphere, ktorá Vám umožní využívať výhody poskytované partnerskými firmami po celú dobu platnosti karty
• komplexné posúdenie životnej situácie klienta vrátane doplnkových služieb so zľavou vo výške 45% z konečnej ceny služieb
• zasielanie newsletterov v cene 5,- Eur/mesiac po dobu prvých 5 mesiacov členstva
• bezplatné členstvo v klube po dobu prvých 5 mesiacov

zakúpením prémiového členstva PLUS v cene 299,- Eur vrátane DPH

 

• odbornú publikáciu podľa Vášho výberu vo zvýhodnenej cene 40,-Eur
• kurz zameraný na ochranu spotrebiteľa vo zvýhodnenej cene 40,- Eur
• kartu vernostného programu Sphere, ktorá Vám umožní využívať výhody poskytované partnerskými firmami po celú dobu platnosti karty
• komplexné posúdenie životnej situácie klienta vrátane doplnkových služieb so zľavou vo výške 80% z konečnej ceny služieb
• zasielanie newsletterov v cene 5,- Eur/mesiac po dobu prvých 5 mesiacov členstva
• možnosť využívania zliav na tovar partnerov klubu uverejnených v sekcii Partneri
• bezplatné členstvo v klube po dobu prvých 5 mesiacov

zakúpením VIP členstva VIP  v cene 399,- Eur vrátane DPH

 

Kontaktujte nás >>